title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Hiệp thương lần thứ hai: TPHCM có 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV
Thứ năm, 18/03/2021, 16:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sáng 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết: Kết quả tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 45 đại biểu.

Đối với tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết: Đã có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị và giới thiệu 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% đến 100%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết thêm: 15 giờ 30 ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp nhận 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ Ủy ban Bầu cử TP, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 16 hồ sơ xin tự ứng cử.

Tuy nhiên, đến 16 giờ ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP có tiếp nhận 1 đơn xin rút tên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, hiện nay có 51 hồ sơ ứng đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 36 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 15 hồ sơ tự ứng cử.

Các đại biểu thống nhất Hiệp thương lần 2 về danh sách sơ bộ những người được ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất hiệp thương lần 2 về thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, có 51 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 15 người tự ứng cử.

Theo quy định, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người tự ứng cử. Thời gian tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào ngày 17/4.

Minh Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa