title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa
Thứ sáu, 12/03/2021, 15:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su-nhựa TPHCM giai đoạn 2020-2030.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực có giá trị gia tăng cao; phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học-công nghệ dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ và tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu; trong đó, phát huy vai trò của ngành cao su-nhựa trong toàn ngành công nghiệp TP thông qua việc tập trung nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cụ thể.

Ngoài ra, phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su-nhựa theo hướng đầu tư công nghệ mới, chú trọng sản xuất các sản phẩm tái chế, sản phẩm có giá trị tăng cao, bảo vệ môi trường; phát triển các doanh nghiệp và sản phẩm sử dụng các loại vật liệu, công nghệ tiên tiến; ưu tiên phát triển các sản phẩm cao su-nhựa sử dụng cho ngành y tế, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hoặc phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường, các chi tiết nhựa trong các thiết bị điện-điện tử, màng nhựa phức hợp đa lớp cho thực phẩm, cao su silicone, cao su và polyurethane (PU) làm trục và các chi tiết máy...; thúc đẩy nghiên cứu công nghệ và vận hành tái chế rác thải cao su-nhựa; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt về nghiên cứu vật liệu mới.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa