title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo
Thứ sáu, 07/06/2019, 07:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2019 – 2020.

Kế hoạch này nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.

Đối tượng được hỗ trợ gồm: người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ vượt chuẩn cận nghèo; ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số và phụ nữ thuộc hộ nghèo.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa