title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hỗ trợ thực hiện tầm nhìn TPHCM có chất lượng sống tốt
Thứ sáu, 03/05/2019, 05:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã duyệt văn kiện dự án Hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn TPHCM có chất lượng sống tốt do Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ với tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng.

Dự án nhằm góp phần vào tiến trình thực hiện tầm nhìn TP sống tốt, hiện đại, văn minh và nghĩa tình của TPHCM, và thành quả 1.1 của Kế hoạch chiến lược chung của Liên Hiệp quốc và Văn kiện Chương trình quốc gia của UNDP Việt Nam; là “Đến năm 2021, mọi người dân sẽ được thụ hưởng hệ thống an sinh xã hội mang tính bao trùm, bình đẳng và các dịch vụ giảm nghèo, từ đó, giảm bớt tình trạng nghèo đa chiều và mức độ dễ bị tổn thương”.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2021.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa