title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thứ năm, 17/09/2020, 02:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Người ký
Ngày hiệu lực 17/09/2020
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Đề án Phát triển ngành thương mại điện tử trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nội dung
 

Đề án cần xác định rõ mục tiêu, cách thức triển khai; hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện đề án (KPI); đề xuất các giải pháp triển khai nhằm cân đối quyền lợi và trách nhiệm các bên và vai trò quản lý của nhà nước; đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử phát triển thuận lợi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và trong dài hạn.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm