title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hoàn thiện dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho người dân tại TPHCM
Thứ năm, 25/11/2021, 10:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức hoàn thiện dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho người dân tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm đảm bảo hoàn thiện toàn bộ dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của người dân sinh sống tại TPHCM để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa