title Văn hóa - Xã hội

Hội nghị chia sẻ thông tin và quán triệt điều lệ mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Thứ năm, 29/04/2021, 16:11 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sáng 29/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị “Chia sẻ thông tin quốc tế và quán triệt điều lệ mới vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Toàn cảnh Hội nghị chia sẻ thông tin

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ các nội dung về tình hình thế giới và trong khu vực; tình hình Hoa Kỳ, Trung Quốc; cạnh tranh Mỹ - Trung; Việt Nam trước các thách thức và cơ hội mới; các vấn đề về các tổ chức phi chính phủ…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác của hội nghị lần này là quán triệt Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 23/3/2021. Đây là lần đầu tiên Điều lệ của Liên hiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được sử dụng thống nhất ở cả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở trung ương và địa phương.

Qua hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ những thông tin cần thiết về quốc tế và khu vực, các chủ trương, đường lối đối ngoại, đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Việc thực thi điều lệ mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống Liên hiệp, nâng cao vai trò, vị thế của đối ngoại nhân dân; xây dựng hệ thống Liên hiệp vững mạnh với đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa