title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hội nghị điều trần với chủ đề “Tình hình phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000”
Thứ hai, 09/11/2009, 18:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-KTNS ngày 20/08/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hoạt động tham vấn nhân dân về chuyên đề quy hoạch và quản lý quy hoạch năm 2009 (thực hiện dự án “tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam). Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị điều trần với chủ đề “Tình hình phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000”.
Nội dung

 

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện việc phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 cho Chủ tịch UBND quận – huyện, những khó khăng, vướng mắc, kiến nghị.
Được biết, Hội nghị dự kiến diễn ra 01 buổi vào ngày 15/10/2009.
HC
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm