title Kinh tế - đô thị

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thứ hai, 17/12/2018, 02:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng dự có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, cùng đại diện nhiều bộ ngành Trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh, TP.

 

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 

Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông, nghe tham luận về thành tựu, thực trạng từ các tỉnh có nền nông nghiệp tiêu biểu và thảo luận những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế.

 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Nghị quyết Trung ương 7 khoá X là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt nhiều kết quả to lớn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của cả nước.

 

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, tổng ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ngành nông nghiệp, nông thôn cũng đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ của toàn ngành kinh tế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nền nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm vũng chắc an ninh lương thực quốc gia, phục vụ xuất khẩu ngày càng tăng.

 

Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích năm 2017 đạt 90,1 triệu đồng/ha. Xuất khẩu nông sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008 – 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm; năng suất lao động trong nông nghiệp cũng tăng 6,48%/năm.

 

Các đại biểu cũng cho rằng muốn phát triển nông nghiệp mang tính bền vững, cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, bảo hiểm trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, phải phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, tăng tỷ trọng chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cũng như ứng dụng thành quả Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 theo hướng “đi tắt đón đầu”. Đồng thời, phải nâng cao năng lực dự báo và thông tin thị trường, phát triển thị trường với sản phẩm chủ lực, qua đó xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong những năm qua, Việt Nam đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, số dân làm nông còn quá cao. Cả nước có 48% dân số làm nông nghiệp, nhưng chỉ đóng góp một phần GDP rất nhỏ. Năng suất lao động lĩnh vực này còn thấp, việc tăng năng suất còn chậm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng chỉ thu hút một lượng vốn khiêm tốn chiếm 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 15% trong cả nền kinh tế, chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Ngoài ra, ở lĩnh vực này khả năng tiếp cận vốn vay từ các nguồn chính thức còn thấp so với yêu cầu, nhiều nơi nông dân phải sử dụng tín dụng “đen”.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ngân hàng cần tăng cường hơn nữa nguồn vốn vay cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

 

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần cả hệ thống chính trị  cần vào cuộc phát triển vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phải khơi dậy hơn nữa lòng yêu nước, tự lực, tự vươn lên, tự cường của người nông dân; cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tháo gỡ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải xem phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm tạo đột phá, thành quả to lớn hơn; nâng cao năng lực quản lý của nhà nước và vai trò của MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xem sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ là định hướng phát triển trong thời gian tới; rà soát, tháo gỡ những cơ chế, quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước và khắc phục tình trạng được mùa, mất giá; sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát huy vai trò của khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn.


 

Minh Dung

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa