title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thứ tư, 28/12/2011, 23:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Sáng ngày 25/11/2011 ti Hà Ni, B Xây dng đã t chc Hi tho góp ý kiến D tho Ngh đnh v qun lý cht lượng công trình xây dng. Ch trì Hi tho có Th trưởng B Xây dng Bùi Phm Khánh, cùng ban son tho.

Tới tham dự hội thảo còn có ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các Sở Xây dựng các tỉnh khu vực phía Bắc; đại diện các Hội, Hiệp hội chuyên ngành, các công ty tư vấn, nhà thầu xây dựng, ban quản lý dự án; đại diện tổ chức JICA Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành từ năm 2004 đã đi vào cuộc sống. Từ khi Nghị định 209/2004/NĐ-CP ra đời, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng đã từng bước đi vào nề nếp, thu được những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian 7 năm qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã được ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, đồng thời qua quá trình áp dụng Nghị định 209/2004/NĐ-CP trong thực tiễn cũng cho thấy một số bất cập cần điều chỉnh. Với những lý do đó, Bộ Xây dựng đã dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP, cập nhật những nội dung mới cho phù hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và khắc phục những bất cập của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định cả về bố cục cũng như nội dung cụ thể của các điều khoản trong Nghị định, đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến góp ý đó sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Xây dựng nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành. Thay mặt Ban soạn thảo Nghị định, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Lê Quang Hùng đã trình bày tóm tắt nội dung của Dự thảo Nghị định. Theo đó, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm 8 chương, 50 điều và được biên soạn với quan điểm giữ nguyên các nội dung phù hợp và loại bỏ, sửa đổi những nội dung bất cập của Nghị định 209/2004/NĐ-CP, bổ sung những yếu tố mới cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tư tưởng chỉ đạo cho việc biên soạn Dự thảo Nghị định này là làm rõ hơn trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chất lượng công trình, làm rõ hơn vai trò kiểm soát chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư trong các công đoạn xây dựng, giảm thiểu thủ tục hành chính, lồng ghép đầy đủ các yếu tố tác động đến chất lượng...

Trong chương trình thảo luận tại Hội thảo, rất nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Nghị định đã được chủ tọa Hội thảo và Ban soạn thảo đánh giá cao. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP, cơ bản thống nhất với bố cục, phạm vi điều chỉnh và nội dung của Dự thảo. Nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến những nội dung có tính chất quá cụ thể và chi tiết không nên đưa vào Nghị định mà đưa vào các Thông tư hướng dẫn để Nghị định có tính ổn định lâu dài hơn...Bên cạnh đó một số ý kiến của các doanh nghiệp cũng đóng góp những ý kiến Bộ cần hướng dẫn tới từng cơ sở cũng như các doanh nghiệp về quy trình báo cáo sự cố công trình như thế nào cho hợp lý…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, đồng thời cho rằng, đó là những ý kiến rất cơ bản, có giá trị đối với Ban soạn thảo. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, bổ sung vào Dự thảo Nghị định để gửi các đơn vị xin ý kiến góp ý bằng văn bản trước khi hoàn chỉnh Nghị định trình Chính phủ ban hành.

 (Theo Báo xây dựng điện tử)

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm