title Văn hóa - Xã hội

Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”
Thứ năm, 11/03/2021, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 10/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa hai điểm cầu tại Hà Nội và TPHCM và phát trực tiếp trên Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và Thành đoàn TPHCM.

Tham dự hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các cán bộ Đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các thế hệ cán bộ Đoàn, các nhà quản lý, các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị cho quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đây cũng là dịp quan trọng để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong 90 năm qua. Cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần khơi dậy khát vọng, phát huy thanh niên góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo đã tiếp tục làm rõ và khẳng định giá trị khoa học, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn về vị trí, vai trò của thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn khẳng định vai trò trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên của Đoàn qua 90 năm; là nơi tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên được phát huy, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; khẳng định sự phát triển, những giá trị lý luận và thực tiễn trong triển khai các mặt công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong giai đoạn hiện nay phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của thanh niên. Đồng thời, hội thảo đã đặt ra những vấn đề về tình hình thanh niên hiện nay; những yếu tố tác động, cơ hội, thách thức và những yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới

Ban Tổ chức đã nhận được 110 báo cáo, tham luận tập trung vào 3 nội dung cơ bản theo 3 nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua; những về đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong gian đoạn hiện nay; tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Hội thảo là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động cao điểm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa