title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hội thảo lấy ý kiến địa phương về Thông tư quy định việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã
Thứ ba, 27/09/2011, 00:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

Thông tư liên tch được trin khai vi s hp tác ca B Xây dng, B NN&PTNT và B TN&MT. Trong thi gian qua, vic xây dng, quy hoch 11 xã thí đim trên đa bàn Hà Ni cùng vic thc hin cun s tay hướng dn là nhng hot đng m màn cho chương trình này. Trong khuôn kh, liên minh 3 B đã t chc ly ý kiến ca đi din mt s đa phương trong c nước v ni dung, cũng như vic trin khai, thc hin thông tư. Th trưởng B Xây dng Nguyn Đình Toàn mong mun đi din các đa phương hãy “thng tay” nhn xét và đưa ra nhng ý kiến, đóng góp ca mình đ thông tư được hoàn thin và hu ích.

Thông tư liên tch quy đnh vic lp thm đnh, phê duyt quy hoch xây dng nông thôn mi trên đa bàn xã quy đnh rõ vic lp, thm đnh, phê duyt, nhim v và đ án quy hoch nông thôn mi: Quy hoch chung xã (phm vi hành chính toàn xã); quy hoch chi tiết ci to hoc xây dng mi trung tâm xã; quy hoch chnh trang các khu dân cư hin có; quy hoch phát trin sn xut; quy hoch chi tiết khu tái đnh cư hoc khu dân cư mi.

Sau buổi hội thảo, toàn bộ ý kiến đóng góp của đại diện các ban ngành, địa phương sẽ được tập hợp lại với mục đích tham khảo, chỉnh sửa một cách hợp lý và dần hoàn thiện thông tư này.

(Theo Báo Xây dựng điện tử)

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm