title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về luật đất đai nhà ở
Thứ tư, 26/09/2018, 04:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về luật đất đai nhà ở
Người gửi: Lê Hữu Hớn Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1962
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Văn phòng UBND thành phố
Trả lời: Nếu đã có giấy chứng nhận QSD đất hợp pháp thì bạn không ngại chuyện kiện đòi đất. Bởi giấy chứng nhận QSD đất đó đã chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của bạn rồi.
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6294