title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn thực hiện về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thứ ba, 23/04/2019, 01:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn ngành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP là các khoản đóng góp, hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng nhiều hình thức: tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục.

Việc tiếp nhận tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Các cơ sở giáo dục không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học; không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy, các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ, thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục; khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đế bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, gồm: sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục. Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Đối với tiếp nhận tài trợ phi vật chất, nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ; quyền sử dụng đất; đóng góp ngày công lao động; cung cấp dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục.

Việc quản lý và sử dụng tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích đối với các sản phẩm và hiện vật tiếp nhận để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.

* Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ giáo viên cho TP, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tiểu học và mầm non, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh liên thông hình thức giáo dục thường xuyên năm 2019 (hệ vừa làm vừa học) cho Trường Đại học Sài Gòn, từ 800 chỉ tiêu lên 1.600 chỉ tiêu.

* Ngoài ra, UBND TP cũng ủng hộ việc liên kết đào tạo trình độ đại học, hệ vừa làm vừa học giữa Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn với Trường Đại học Trà Vinh đối với ngành điều dưỡng (50 chỉ tiêu) và ngành điều dưỡng chuyên ngành phụ sản (50 chỉ tiêu).

Tin mới hơn
Tin đã đưa