title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hướng dẫn về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT
Thứ hai, 21/03/2011, 22:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Nội dung

 

Theo thông tư, quy trình tổng quát để lựa chọn nhà đầu tư phải qua 05 bước. Cụ thể, lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư; Chuẩn bị lựa chọn Nhà đầu tư; Phát hành Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất; Đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất; Trình, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư tham dự thầu phải có đủ 4 điều kiện: Có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (đối với cá nhân); Có nguồn vốn thực hiện Dự án; Chỉ được dự thầu trong một đơn vị dự thầu độc lập hoặc liên danh giữa các Nhà đầu tư; Có bản cam kết không lâm vào tình trạng phá sản hoặc quá trình giải thể, không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh hoặc không đang trong thời gian bị xử lý vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ, nhà đầu tư được lựa chọn theo 2 hình thức là: Đấu thầu rộng rãi (trong nước và quốc tế đối với trường hợp có nhiều Nhà đầu tư) và chỉ định nhà đầu tư (đối với Dự án để đáp ứng nhu cầu cấp bách hoặc Thủ tướng quyết định chỉ định Nhà đầu tư).
Thông tư cũng đưa ra các mẫu văn bản áp dụng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; những nội dung cơ bản của hợp đồng dự án và các mẫu văn bản liên quan đến thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2011. 

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm