title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
Thứ sáu, 05/08/2011, 21:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

(SQHKT) –Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Theo đó, đối tượng áp dụng quy định tại thông tư này gồm các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương để lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để xác định và quản lý chi phí.
Về nguyên tắc xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Thông tư quy định chi phí để lập và công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị xác định theo định mức chi phí quy định trong phụ lục số 1 kèm theo thông tư này. Trường hợp áp dụng định mức chi phí theo hướng dẫn tại thông tư này để xác định chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị mà chưa phù hợp thì các bên liên quan tiến hành lập dự toán để xác định chi phí.
Tuy nhiên, đối với một số Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chưa có định mức quy định tại thông tư này thì chi phí để lập và công bố các Quy chế nói trên xác định bằng lập dự toán. Việc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn trong phụ lục số 2 kèm theo thông tư này.
Chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tính theo định mức quy định tại thông tư này bao gồm các khoản chi phí cần thiết để thực hiện các công việc theo yêu cầu; cụ thể là: Chi phí khảo sát, thu thập số liệu, mua tài liệu (nếu có); chi phí chuyên gia; chi phí khấu hao máy, thiết bị; chi phí quản lý; chi phí lấy ý kiến; chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khi xác định dự toán chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.
Thông tư nêu rõ các loại Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị bao gồm: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các thành phố trực thuộc Trung ương: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung cho thành phố; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho khu vực trung tâm đô thị; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các quận; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các thị xã trong thành phố; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cho các thị trấn (thuộc huyện trong thành phố); Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trực thuộc tỉnh; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các đô thị trực thuộc huyện (thị trấn); Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo tuyến phố trong đô thị.
Ngoài ra Thông tư cũng quy định cách xác định chi phí lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Xác định chi phí công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Quản lý chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
Bên cạnh đó, đối với các công việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thực hiện theo hợp đồng đã ký trước ngày có hiệu lực của thông tư này thì thực hiện theo hợp đồng đã ký.
Được biết, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2011.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm