title Xây dựng nông thôn mới

Huyện Bình Chánh đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Thứ sáu, 18/06/2021, 14:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Huyện Bình Chánh đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình UBND TPHCM thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã được các Sở ngành TP tổ chức đánh giá và công nhận đạt tiêu chí theo quy định và UBND TP tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn TP để hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Huyện Bình Chánh là một trong 05 huyện ngoại thành, với vị trí là địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, với các trục đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đường Cao tốc thành phố Hồ Chí minh-Trung lương đây là các huyết mạch giao thông chính từ các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long đến các tỉnh vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Diện tích tự nhiên của huyện là 25.255,99 ha. Toàn huyện có 15 xã và 01 thị trấn với 193.315 hộ dân, 740.256 nhân khẩu, mật độ dân cư đông và phân bố không đều theo địa bàn hành chính xã; tỷ lệ lao động trong độ tuổi 396.231/740.256 người, chiếm tỷ lệ 53,53%.  Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong các ngành kinh tế năm 2020 đạt 385.244/396.231 người, chiếm tỷ lệ 97,23%.

 

Trụ sở UBND huyện Bình Chánh

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm lãnh đạo của Thành phố, sự tập trung và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Bình Chánh đã từng bước xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Từ xuất phát điểm thấp, đến nay, qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, 14/14 xã huyện Bình Chánh đều được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020. Đến nay, huyện Bình Chánh cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Bình Chánh đã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã được các Sở ngành thành phố tổ chức đánh giá và công nhận đạt tiêu chí theo quy định và Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành lấy ý kiến của các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố để hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Trong thời gian tới, huyện Bình Chánh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, qua đó thực hiện thành công Chương trình ở giai đoạn tiếp theo cao hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Mọi thông tin góp ý, về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh, gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới), số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố hồ Chí Minh.

Tin mới hơn
Tin đã đưa