title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Huyện Cần Giờ: Ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện
Thứ bảy, 04/12/2010, 18:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) - UBND huyện Cần Giờ vừa có Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ. Theo đó, quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ gồm 03 giai đoạn chính: giai đoạn chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giai đoạn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và giai đoạn bàn giao và kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Nội dung

 

Giai đoạn chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Giai đoạn này gồm có 17 công tác thực hiện, cụ thể: Chuẩn bị hồ sơ thông báo thu hồi đất; Ban hành thông báo thu hồi đất; Tổ chức công bố thông báo thu hồi đất; Ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng; Lập phương án tổng thể; Thẩm định phương án tổng thể; Phê duyệt phương án tổng thể; Thực hiện các dịch vụ về bồi thường; Khảo sát, chuẩn bị lập phương án bồi thường; Thẩm định và trình duyệt giá đất để tính bồi thường; Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề; Công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; Hoàn chỉnh và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp; Ban hành Quyết định thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề; và cuối cùng là Công bố công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề.
Giai đoạn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Trong giai đoạn này, gồm 02 công tác: Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; và Điều chỉnh hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường và kinh phí bồi thường, hỗ trợ,  Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện bồi thường, hỗ trợ bằng tiền, bằng nền đất hoặc bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân. Sau đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất (kèm hồ sơ có liên quan) chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh, thu hồi phần diện tích đất bị thu hồi giải tỏa.
Giai đoạn bàn giao và kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
20 ngày sau khi đã thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tiến hành tiếp nhận, thu hồi mặt bằng giao cho Chủ đầu tư. Nếu quá 30 ngày, kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng theo quy định, người bị thu hồi đất chưa bàn giao mặt bằng sẽ bị Thanh tra Xây dựng cưỡng chế thu hồi đất (bàn giao mặt bằng bắt buộc). Sau khi đã hoàn tất hồ sơ bồi thường, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng lập thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư dự án theo quy định hiện hành.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm