title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM năm 2022
Thứ sáu, 13/05/2022, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm kiểm tra và tự kiểm tra nội dung, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của các sở, ngành liên quan đến công tác trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở có nuôi dưỡng trẻ em với mục đích trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị, nhằm giúp địa phương, đơn vị đánh giá kết quả tham mưu thực hiện và tìm giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập trong quá trình vận hành, chỉ đạo đối với công tác trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương, đơn vị.

Số lượng đơn vị được kiểm tra là 15 đơn vị, dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 1/6 đến 15/7/2022.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa