title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc TPHCM
Thứ sáu, 19/02/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ban Dân tộc TPHCM đã xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với chủ đề là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại TPHCM”.

Theo đó, Ban Dân tộc TP đề ra mục tiêu: Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2021-2025; Chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) và chương trình nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của TPHCM, giai đoạn 2021-2025.

Ban Dân tộc TP cũng tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19. Triển khai thực hiện chính quyền đô thị tai TP đồng bộ với Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh vào năm 2021, tầm nhìn năm 2025.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc TP phấn đấu nâng Chỉ số CCHC của Ban, góp phần phấn đấu thực hiện Chỉ số PAR Index của TP năm 2021 cao hơn so với năm 2020, trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước; phấn đấu có mô hình, giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC được TP công nhận năm 2021.

Ban Dân tộc đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về CCHC; kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử đối với 100% đơn vị phòng thuộc Ban. Phấn đấu tỷ lệ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan Ban Dân tộc trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 100%...

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa