title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thứ sáu, 16/11/2018, 14:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb)- UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP.

 

Theo đó, dự kiến trong quý 4/2018, TP sẽ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị định này do Chủ tịch UBND TP chủ trì. Kế hoạch gồm 4 nhóm nội dung chính: công tác triển khai, quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và 26 nhiệm vụ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 – 2020, nên UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thiết thực và hiệu quả; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai cho UBND TP.

 

* UBND TP cũng yêu cầu Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư ấp, khu phố cho Sở Văn hóa và Thể thao. Thời gian thực hiện bàn giao hoàn thành trước ngày 1/11/2018.

 

TNN


 


 

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa