title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020
Thứ tư, 19/12/2018, 00:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) - Thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 986/QĐ-BXD ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện các công việc: Quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn; Chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng như: Tổng hợp nhu cầu, xây dựng tiêu chí lựa chọn các dự án vay vốn và lập danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư, chi phí xử lý chất thải rắn; Tổng hợp, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn ở Việt Nam và rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; Xây dựng và chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng thí điểm các dự án xử lý chất thải rắn; Tuyên truyền, hội thảo về Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn;Kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

Phối hợp với các Bộ, ngành khác và các địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn của nước ngoài đang áp dụng ở Việt Nam; Xem xet các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; Lập kế hoạch bố trí vốn hàng năm cho các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn vay vốn tín dụng Nhà nước và phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm