title Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TPHCM bầu
Thứ năm, 06/12/2018, 07:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chiều 5/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: SGGP

 

101 đại biểu HĐND TP đã tham gia bỏ biếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND bầu, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND TP; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND TP.

 

Trước đó, chiều 4/12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 30 người được lấy phiếu tín nhiệm. Hiện nay, những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu là 33 người.

 

Theo quy định, người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng thì không lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP và 2 Ủy viên UBND TP là Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP, đều được bầu vào ngày 26/11, chưa đủ thời gian nên không được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu:

 

1. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm 

Tín nhiệm cao: 81 (77,14%)

Tín nhiệm: 18 (17,14%)

Tín nhiệm thấp: 2 (1,9%)

 

2. Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh 

Tín nhiệm cao: 86 (81,9%)

Tín nhiệm: 13 (12,38%)

Tín nhiệm thấp: 2 (1,9%)

 

3. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải 

Tín nhiệm cao: 58 (55,24%)

Tín nhiệm: 37 (35,24%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

 

4. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh 

Tín nhiệm cao: 65 (61,9%)

Tín nhiệm: 32 (30,48%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

 

5. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung 

Tín nhiệm cao: 62 (59,05%)

Tín nhiệm: 36 (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 3 (2,86%)

 

6. Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên 

Tín nhiệm cao: 62 (59,05%)

Tín nhiệm: 35 (33,33%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

 

7. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong 

Tín nhiệm cao: 74 (70,48%)

Tín nhiệm: 24 (22,86%)

Tín nhiệm thấp: 3 (2,86%)

 

8. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm 

Tín nhiệm cao: 68 (64,76%)

Tín nhiệm: 29 (27,62%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

 

9. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến 

Tín nhiệm cao: 66 (62,86%)

Tín nhiệm: 30 (28,57%)

Tín nhiệm thấp: 5 (4,76%)

 

10. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu 

Tín nhiệm cao: 45 (42,86%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 18 (17,14%)

 

11. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng 

Tín nhiệm cao: 44 (41,9%)

Tín nhiệm: 44 (41,9%)

Tín nhiệm thấp: 13 (12,38%)

 

12. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh 

Tín nhiệm cao: 56 (53,33%)

Tín nhiệm: 41 (39,05%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

 

13. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Xuân Cường

Tín nhiệm cao: 38 (36,19%)

Tín nhiệm: 48 (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 15 (14,29%)

 

14. Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Nguyễn Việt Dũng

Tín nhiệm cao: 25 (23,81%)

Tín nhiệm: 61 (58,1%)

Tín nhiệm thấp: 15 (14,29%)

 

15. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh

Tín nhiệm cao: 46 (43,81%)

Tín nhiệm: 49 (46,67%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

 

16. Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan

Tín nhiệm cao: 55 (52,38%)

Tín nhiệm: 40 (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

 

17. Giám đốc Sở Công Thương Phạm Thành Kiên 

Tín nhiệm cao: 34 (32,38%)

Tín nhiệm: 57 (54,29%)

Tín nhiệm thấp: 10 (9,52%)

 

18. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm 

Tín nhiệm cao: 57 (54,29%)

Tín nhiệm: 40 (38,1%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

 

19. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã

Tín nhiệm cao: 39% (37,14%)

Tín nhiệm: 48 (45,71%)

Tín nhiệm thấp: 14 (13,33%)

 

20. Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong

Tín nhiệm cao: 73 (69,52%)

Tín nhiệm: 23 (21,9%)

Tín nhiệm thấp: 4 (3,81%)

(1 phiếu không hợp lệ)

 

21. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lê Hồng Sơn

Tín nhiệm cao: 52 (49,52%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 11 (10,48%)

 

22. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn 

Tín nhiệm cao: 31 (29,52%)

Tín nhiệm: 56 (53,33%)

Tín nhiệm thấp: 14 (13,33%)

 

23. Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng

Tín nhiệm cao: 57 (54,29%)

Tín nhiệm: 38 (36,19%)

Tín nhiệm thấp: 6 (5,71%)

 

24. Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Toàn Thắng 

Tín nhiệm cao: 54 (51,43%)

Tín nhiệm: 36 (34,29%)

Tín nhiệm thấp: 11 (10,48%)

 

25. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn

Tín nhiệm cao: 40 (38,1%)

Tín nhiệm: 44 (41,9%)

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa