title Thông tin chỉ đạo điều hành

Khắc phục tình trạng chậm chỉ đạo điều hành trong cải cách hành chính
Thứ ba, 26/03/2019, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm hạn chế các thiếu sót trong cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và quận-huyện khắc phục tình trạng chậm chỉ đạo điều hành trong CCHC của UBND phường - xã, thị trấn; tham khảo, áp dụng nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC, đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, địa bàn;

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và quận-huyện nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến; đẩy mạnh việc liên thông quản lý văn bản, sử dụng hệ thống thư điện tử đến tất cả cán bộ, công chức để trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử; kịp thời rà soát, trình Chủ tịch UBND TP công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; thực hiện đúng quy định về công khai TTHC, không niêm yết văn bản quy phạm pháp luật thay cho TTHC được công bố.

 

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện CCHC trong nội bộ; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; kiểm tra chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các trường hợp không tuân thủ quy định TTHC đã được công bố, công khai, không tự ý thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ mà xuất phát từ mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp.

 

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan nghiêm túc thực hiện Thư xin lỗi và có cơ chế kiểm soát việc thực hiện Thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết TTHC trễ hạn, đảm bảo mỗi hồ sơ giải quyết trễ hạn phải thực hiện Thư xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng; bổ sung vào tiêu chí thi đua của đơn vị để xem xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm…

 

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa