title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Không phải đo vẽ lại sơ đồ thửa đất khi cấp đổi giấy chứng nhận
Thứ hai, 20/12/2010, 04:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

 

Cập nhật ngày 19-11-2010
(SQHKT) – Đó là một trong những quy định mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trong Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Theo đó, khi làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận (GCN) hoặc khi đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải tự đo vẽ sơ đồ thửa đất, sơ đồ tài sản gắn liền với đất. Sơ đồ, số liệu về thửa đất, tài sản gắn liền với đất trên GCN mới được thể hiện theo đúng GCN cũ đã cấp.
Riêng đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu một phần tài sản gắn liền với đất trên GCN đã cấp; và có nhu cầu chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi vị trí, ranh giới, diện tích của tài sản gắn liền với đất so với trên GCN đã cấp; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất vẫn phải nộp sơ đồ tài sản gắn liền với đất khi cấp đổi GCN hoặc đăng ký biến động về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Thông tư này cũng đưa ra mẫu Trang bổ sung GCN để xác nhận thay đổi đối với GCN đã cấp trong các trường hợp: Thế chấp hoặc xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Một quy định mới đáng chú ý nữa của Thông tư 20/2010/TT-BTNMT là đơn giản hóa việc cấp GCN đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất kể từ ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai 2003 và Luật Xây dựng có hiệu lực) trở về sau thì người được giao đất, thuê đất không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN mà việc cấp GCN và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được thực hiện gắn với thủ tục giao đất, cho thuê đất chứ không tách thành thủ tục riêng. Chỉ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/7/2004 mà chưa được cấp GCN thì người đang sử dụng đất nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp GCN theo quy định.
Thông tư 20 còn quy định, tất cả các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là tài sản gắn liền với đất) dưới các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn hình thành pháp nhân mới đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên GCN thì thu hồi GCN của bên chuyển quyền và cấp GCN mới cho bên nhận chuyển quyền. Nếu bên nhận chuyển quyền không yêu cầu cấp GCN mới mà muốn sử dụng GCN cũ thì cũng được cập nhật biến động vào trang 3, 4 của GCN đã cấp.
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm