title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Thứ năm, 22/07/2010, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2010/NĐ–CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, những doanh nghiệp có dự án nông nghiệp thuộc các dự án đặc biệt ưu đãi, ưu đãi và khuyến khích đầu tư, khi đầu tư vào địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường, quận thuộc thị xã, thành phố; thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc nằm trong 28 ngành nghề quy định tại Nghị định, sẽ được hưởng các ưu đãi về đất đai và hỗ trợ đầu tư.
Nội dung

 

Về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, DN siêu nhỏ và DN nhỏ và vừa có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư sẽ được hỗ trợ từ 50% - 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước. Mỗi lao động được đào tạo tối đa một lần/năm và thời gian đào tạo không quá 6 tháng.
Về hỗ trợ phát triển thị trường, DN siêu nhỏ và DN nhỏ và vừa được hỗ trợ từ 50% - 70% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi DN đầu tư; hỗ trợ từ 50%-70% kinh phí triển lãm hội chợ trong nước.
Về hỗ trợ dịch vụ tư vấn, các DN trên cũng được hỗ trợ 30% - 50% kinh phí tư vấn thực tế để thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn luật pháp, tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn nghiên cứu khoa học,…
Về hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ, DN được Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới do DN chủ trì thực hiện nhằm thực hiện dự án, hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Về hỗ trợ cước phí vận tải, DN được hỗ trợ một phần cước phí vận tải hàng hóa là sản phẩm đầu ra, là hàng hóa tiêu thụ trong nước của dự án đó từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ, nếu khoảng cách từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ từ 100km trở lên. Phần kinh phí được hỗ trợ là 50% cước phí vận tải thực tế nhưng không quá 500 triệu đồng/DN/năm và phải có đầy đủ chứng từ, vận đơn hợp lệ.
Ngoài ra, DN còn được ưu đãi về đất đai như miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, của hộ gia đình, cá nhân. DN có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.
VH
 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm