title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP
Thứ hai, 06/05/2019, 08:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9/2019, UBND TP sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện.

Việc kiểm tra, khảo sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện TTHC; những trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; việc chậm trễ trong giải quyết TTHC cũng như gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công tác quán triệt, triển khai và chỉ đạo điều hành; việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua bộ phận một cửa; việc tuân thủ quy định TTHC đã được công bố, công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định TTHC đã được Chủ tịch UBND TP công bố; việc giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tin mới hơn
Tin đã đưa