title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM
Thứ năm, 07/10/2021, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm mục đích kiểm tra, tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục xây dựng quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch cũng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp, đảm bảo năm 2021 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Thành phố, 50% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa