title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kiên Giang: Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất cao nhất là 4.500.000 đồng
Chủ nhật, 06/11/2011, 22:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND tnh Kiên Giang đã có Quyết đnh s 32/2011/QĐ-UBND v vic ban hành mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh cp quyn s dng đt trên đa bàn tnh Kiên Giang.

Theo đó, đối tượng thu phí là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký cấp quyền sử dụng đất phải nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký trong các trường hợp: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất; đăng ký biến động về sử dụng đất theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g thuộc khoản 3 của Điều 38, Nghị định 181/2001/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đại; đăng ký đổi, cấp lại quyền sử dụng đất do: bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc mất. Không áp dụng thu phí trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất ổn định

     Các trường hợp nộp phí và mức thu phí, cụ thể: Thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất đô thị (phường, thị trấn): Mức thu là 70.000 đồng/hồ sơ; thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất tại nông thôn (xã): Mức thu là 50.000 đồng/hồ sơ; Thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất trang trại của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân: diện tích dưới 5.000 m²: Mức thu là 2.000.000 đồng/hồ sơ, diện tích từ 5.000m² đến dưới 10.000 m²: Mức thu là 3.000.000 đồng/hồ sơ, diện tích từ 10.000 m² đến dưới 50.000 m²: Mức thu là 4.000.000 đồng/hồ sơ, diện tích từ 50.000 m² trở lên: Mức thu là 4.500.000 đồng/hồ sơ. Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại: Mức thu là 50% trên mức thu phí được quy định trên.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm