title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị bổ sung quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh
Thứ tư, 17/07/2019, 07:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Qua kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn TP, UBND TP đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003, trong đó bổ sung các quy định về “mại dâm đồng tính”, “trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh” để phát sinh hoạt động khiêu dâm, kích dục tại cơ sở; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu những chính sách quản lý, dự phòng, điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp; có cơ chế cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS thiện nguyện để tăng cường nguồn lực của xã hội đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ Công an hướng dẫn tiêu chí xác định thế nào là “thường xuyên sinh sống” (quy định trong Thông tư số 05/2018/TT-BCA) để xác định nơi cư trú ổn định của người nghiện; bổ sung 1 khoản tại Điều 4 Thông tư số 05/2018/TT-BCA về xác minh nơi cư trú theo hướng “Trong thời gian 15 ngày, cơ quan đề nghị không nhận được phiếu trả lời xác minh cư trú của công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú thì tiếp tục lập hồ sơ theo khoản 2, Điều 9, Nghị định sổ 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ”.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cần tiếp tục hỗ trợ TPHCM đảm bảo quy trình cung ứng thuốc ARV qua bảo hiểm y tế để không thay đổi nhiều so với quy trình cung ứng thuốc ARV miễn phí trước đây, tránh gây xáo trộn hệ thống điều trị HIV/AIDS hiện nay.

Tin mới hơn
Tin đã đưa