title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trong doanh nghiệp
Thứ năm, 20/06/2019, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, điều chỉnh tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP kiến nghị bổ sung một số lĩnh vực DNNN cần nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: cung ứng dịch vụ cho cơ quan nước ngoài, dịch vụ cho các cơ quan ngoại giao đoàn; khai thác, cung ứng nước sạch, ngầm; hoạt động dịch vụ thông tin; đầu tư, quản lý, khai thác cảng sông. Đồng thời kiến nghị điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ từ dưới 50% thành trên 65% đối với lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; từ dưới 50% thành trên 50% đến dưới 65% đối với lĩnh vực môi trường, chiếu sáng, thoát nước khi tiến hành bán cổ phần lần đầu.

UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ lại 100% vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV), Công ty TNHH MTV Công viên phần mềm Quang Trung (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV) và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV); đồng thời điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ đối với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ đối với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV và Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP (thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP) và Công ty TNHH MTV Công viên phần mềm Quang Trung (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV) thành công ty độc lập trực thuộc UBND TP cũng như chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Tin mới hơn
Tin đã đưa