title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị tham gia dự án thực phấm nông nghiệp an toàn Việt Nam
Thứ sáu, 24/05/2019, 09:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị các Bộ liên quan chấp thuận cho TP tham gia dự án thực phấm nông nghiệp an toàn Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp từ công đoạn sản xuất đến tiêu dùng và nâng cao nhận thức, năng lực quản lý thực phấm nông nghiệp an toàn; giảm thiếu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, tăng giá trị, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong các chuỗi giá trị (thịt, rau, thủy sản,...), giảm thiếu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững trên địa bàn TP.

NTK

Tin mới hơn
Tin đã đưa