title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn
Thứ tư, 20/03/2019, 06:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TPHCM và TP Hà Nội so với các tỉnh, TP khác.

Theo đó, TP đề xuất phân cấp cho UBND TP quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại cho TP không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1 trở lên (trừ công trình cấp đặc biệt); phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình cấp 1; phân cấp cho các sở quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND TP được chủ trì thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng các công trình do UBND TP quyết định đầu tư kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, cấp 1; phân cấp cho Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 220kV (công trình cấp 1) thuộc dự án nhóm B trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND TP quyết định đầu tư; phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao; phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, gia hạn, thay đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy.

Nhằm tạo điều kiện cho TPHCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Cụ thể, việc HĐND TP ban hành quy định mức chi theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương, trường hợp mức chi quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương là tối đa, cho phép các cơ quan, đơn vị được áp dụng để thực hiện cho phù hợp với phạm vi dự toán ngân sách được giao; đồng thời không quy định HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương căn cứ mức chi tối đa tại văn bản này và khả năng cân đối ngân sách cũng như tình hình thực tế của từng địa phương để quy định mức chi cụ thể.

Về chi hỗ trợ các địa phương trong và ngoài nước, UBND TP kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước theo hướng bổ sung một số nội dung chi hỗ trợ các địa phương khác liên quan đến việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và di tích lịch sử, truyền thống cách mạng và hỗ trợ công tác an sinh xã hội.

Để khuyến khích TP tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn và tạo điều kiện cho TP đảm bảo nhu cầu chi cho công tác bảo vệ môi trường, UBND TP kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước theo hướng quy định toàn bộ số thu thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TP từng thời kỳ để quy định tỷ lệ điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TP cho phù hợp với tình hình thực tế của TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Trung ương rà soát các quy định pháp luật về thẩm quyền của tập thể UBND và Chủ tịch UBND để đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Luật chuyên ngành; sớm hướng dẫn cơ chế ủy quyền hành chính giữa Thủ trưởng sở - ngành với UBND và Chủ tịch UBND quận - huyện.

 

VH

Tin mới hơn
Tin đã đưa