title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển
Thứ ba, 16/07/2019, 06:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Nhằm hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đất đai cho HTX nông nghiệp.

Bộ Tài chính cần xem xét ban hành chính sách hỗ trợ HTX theo mô hình cung ứng dịch vụ cho nhiều thành viên được hưởng ưu đãi về thuế, cụ thể là phần sản phẩm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho thành viên sẽ được miễn thuế thu nhập và thuế VAT. Các khoản ưu đãi này sẽ được để lại cho HTX thành “Quỹ không chia”, khi HTX giải thể, ngừng hoạt động sẽ trả lại nguồn này cho ngân sách.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm về quy định đối với các trường cao đẳng, đại học, trường dạy nghề bổ sung, tăng cường tiết học hướng dẫn, giới thiệu Luật HTX hiện hành và mô hình HTX kiểu mới đối với học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, TPHCM đã xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn TP đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với các HTX. Cụ thể, số lượng HTX thành lập mới tăng dần qua các năm; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo đạt trình độ đại học, cao đẳng tăng dần; cơ sở vật chất của HTX nông nghiệp được cải thiện và đạt tiêu chuẩn; trình độ ứng dụng khoa học và kỹ thuật ngày càng nâng cao.

Tin mới hơn
Tin đã đưa