title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiến nghị xem xét chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã
Thứ sáu, 28/06/2019, 13:02 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Từ kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, UBND TP đã kiến nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn đối với từng chức danh cán bộ cấp xã, chế độ giải quyết trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã khi nghỉ việc; quy định việc xử lý kỷ luật, hướng dẫn quy trình, thành phần tham gia xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ xây dựng tiêu chuẩn công chức cấp xã và căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được xem xét, quyết định các ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh; vẫn thực hiện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với trường hợp cán bộ cấp xã chưa có gốc công chức cấp xã vào chức danh công chức cấp xã; giao thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương bố trí chức danh, nguồn kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng lộ trình, hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại chức danh cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trong 5 năm để các địa phương kết hợp thực hiện với việc sắp xếp Đề án đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2020 - 2021.

Để đội ngũ hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở, UBND TP cũng kiến nghị Bộ xem xét các chế độ, chính sách đối với lực lượng này tương xứng với các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức; bổ sung lực lượng này vào đối tượng được áp dụng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc.

* UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng công chức; chỉ tiếp nhận, điều động viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu, người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ cũng như cán bộ, công chức cấp xã về các cơ quan hành chính sau khi Giám đốc Sở Nội vụ có quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Tin mới hơn
Tin đã đưa