title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và cấp xã
Thứ sáu, 10/09/2021, 20:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Nhằm thống nhất trong công tác điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tại quận, huyện, TP Thủ Đức và tại phường, xã, thị trấn, UBND TPHCM đã giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã.

Trong đó, bổ sung Bí thư thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy, Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và giữ chức vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp.

Bí thư thành ủy TP Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy, Bí thư Đảng ủy phường, xã, thị trấn – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa phương; điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa