title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch sử dụng đất cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề và bệnh viện trên địa bàn thành phố
Thứ ba, 18/12/2018, 23:57 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM vừa Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch sử dụng đất cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề và bệnh viện trên địa bàn TP thành Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, gồm 17 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo trình UBND TP quyết định. Giúp việc cho Ban chỉ đạo có Tổ công tác bao gồm một số cán bộ, công chức công tác tại các sở-ngành tham gia Ban chỉ đạo.

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm