title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc
Thứ tư, 19/10/2011, 21:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu
Nội dung

(SQHKT) – UBND TPHCM vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn thành phố (Ban Chỉ đạo) do Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Đề án, Chương trình tổng thể, kế hoạch hành động trong công tác bảo tồn kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố; theo dõi, phân công các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện; chỉ đạo, điều hành việc xây dựng các quy định chung về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan đô thị; xác định các khu vực cần bảo tồn, chỉ đạo điều hành việc nghiên cứu xây dựng quy chế bảo tồn cho một số khu vực trọng điểm;...

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm