title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM
Thứ ba, 11/01/2022, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do UBND TP quản lý, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước TP và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại TPHCM. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ là: Ho Chi Minh City Disaster Management Fund, viết tắt là HCMDMF.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Cơ quan quản lý Quỹ.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính;…

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa