title Xây dựng nông thôn mới

Kinh tế trang trại đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp TPHCM
Thứ năm, 07/10/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại trên địa bàn TP.

Thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP, ngay từ giai đoạn 2000-2006, TP đã tạo điều kiện để kinh tế hộ nông dân mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua chương trình giống chất lượng cao với mũi đột phá qua chương trình 2 cây – 2 con của TP. Từng bước khắc phục tình trạng khó khăn do đô thị hóa, tích cực chuyển dần sang mô hình nông nghiệp đô thị.

TP đã tiếp thu quan điểm của Chính phủ về “phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng nông thôn mới”. Với đặc thù là 1 TP lớn nhất cả nước, có tốc độ đô thị hóa cao nên nông nghiệp cần phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, đó là áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra giá trị sản xuất lớn trên 1 đơn vị diện tích.

Trong những năm qua, UBND TP đã tiếp tục chỉ đạo phát triển mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ và giúp cho ngành nông nghiệp liên tục tăng trưởng mặc dù diện tích đất sản xuất bị thu hẹp dần. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân giảm trên 900ha/năm, số hộ nông lâm ngư nghiệp bình quân giảm 6,38%/năm. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, giống cây con chất lượng cao, chuyển dịch sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, chính sách hỗ trợ lãi vay đầu tư sản xuất nông nghiệp,… nên tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2008-2020 đạt 4,4%/năm. Đóng góp lớn vào thành tích này chủ yếu là các hộ nông dân đã phát huy vai trò của kinh tế trang trại chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn (năm 2019 thu nhập của người dân vùng nông thôn 63,096 triệu đồng/người/năm, tăng 58,85% so với năm 2015 và tăng 172,32% so với năm 2010), làm cho khoảng cách chênh lệch giữa thu nhập nông thôn và thành thị dần thu hẹp (năm 2008, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn TP bằng 55,5% so với thu nhập khu vực thành thị; đến năm 2010 là 66,6%, năm 2016 là 71,0%, năm 2019 là 72,57%).

Về chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với phát triển kinh tế trang trại, trong 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ TP, UBND TP đã xây dựng nhiều chương trình phát triển kinh tế, trong đó đề ra nhiệm vụ phát triển nông nghiệp gắng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả (trong đó có kinh tế trang trại); tăng năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp và nông thôn ngoại thành; nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên mỗi đơn vị diện tích theo hướng chuyển dịch cơ cấu đất lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao hơn.

Chủ trương này tiếp tục được TP quan tâm chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, theo đó: Phát triển mô hình sản xuất kết hợp với dịch vụ phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí, các loại hình tổ chức sản xuất hiện đại, tập trung có quy mô lớn (trong đó có kinh tế trang trại). Đây là chủ trương đúng đắn của TP khi phát triển kinh tế trang trại không chỉ về “sản xuất” mà còn phát triển về “dịch vụ”, vừa tạo ra giá trị gia tăng cho kinh tế trang trại, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của Nhân dân.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa