title Thông tin chỉ đạo điều hành

Lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2030
Chủ nhật, 28/10/2018, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một phương án lập mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 – 2030, đảm bảo phù hợp với việc triển khai Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019) và thực tiễn phát triển của TP.


Sau khi Thường trực Thành ủy thuận chủ trương, UBND TP sẽ thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án quy hoạch để chỉ đạo, quản lý chung công tác lập quv hoạch, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, đồng thời sẽ có hướng xử lý đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu đang thực hiện trên địa bàn TP.

* UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu quy trình thí điểm quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP; đồng thời xác định từ 2 đến 3 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) mang tính cấp bách của TP để thực hiện thí điểm theo quy trình mới này.


NNTM.

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa