title Thông báo của UBND TP

Lấy ý kiến của Nhân dân về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh đến năm 2020
Thứ năm, 17/06/2021, 16:09 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Lấy ý kiến của Nhân dân về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh đến năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tương Chính phủ ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hố sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định số 2500/QD-UBND ngày 12/6/2018 của UBND Thành phố ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hố sơ xét, công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2018-2020;

Xét Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Bình Chánh về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện Bình Chánh và ý kiến đề xuất cú Sỏ Nội vụ,

Ủy ban nhân dân TPHCM chỉ đạo lấy ý kiến Nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Bình Chánh giai đoạn 2010-2020.

Ý kiến của Nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: hcmcityweb.ubnd@tphcm.gov.vn

 

Xem toàn văn Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Bình Chánh đến năm 2020

 

 

 

 

HCM CITYWEB

Tin mới hơn
Tin đã đưa