Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
Thứ hai, 12/07/2021, 15:49 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/07/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/08/2021
Trích yếu: Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
Tài liệu đính kèm:
S21071215010 (1).pdf
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.