title Thông báo của UBND TP

Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ
Thứ hai, 10/05/2021, 14:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để bảo đảm tính pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xét khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể và cá nhân, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tiến hành lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Thành phố đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cụ thể:

 

* Khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông nông thôn mới"

Huân chương Lao động hạng Ba đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ.

 

 

Ý kiến của Nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: hcmcityweb.ubnd@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCM CITYWEB

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa