title Thông tin chỉ đạo điều hành

Liên quan đến suất vốn đầu tư công trình
Thứ tư, 24/07/2019, 08:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Liên quan đến việc áp dụng suất vốn đầu tư công trình để tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc, UBND TP sẽ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn TP và điều chỉnh Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của TP.

Trong thời gian chờ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND và điều chỉnh Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, UBND TP đã chấp thuận tháo gỡ vướng mắc cho các dự án theo hướng đối với các loại công trình có trong Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng thì áp dụng theo Quyết định này. Đối với các loại công trình không có trong Quyết định số 1291/QĐ-BXD thì được sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND và tính toán quy đổi theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc cho các dự án.

NNTM

Tin mới hơn
Tin đã đưa