title QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ
Thứ năm, 28/10/2010, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số kí hiệu Không có
Người ký
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Trích yếu (SQHKT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch.
Nội dung

Theo đó, kể từ ngày 10/11/2010 các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư các dự án xây dựng kho 4 triệu tấn dự trữ lúa, ngô; xây dựng kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn tiền thuê đất đối với diện tích thực hiện dự án đầu tư trong vòng 05 năm, kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động.

Trường hợp các dự án nêu rõ thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư mà có mức miễn tiền thuê đất khác với mức quy định tại quyết định này thì doanh nghiệp được lựa chọn mức ưu đãi cao nhất về miễn tiền thuê đất.

Đối với diện tích đất không sử dụng vào mục đích nêu trên (nếu có) phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ các doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất và xử lý tài sản đã đầu tư trên đất.

 

Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm