title Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng 3 bộ chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới
Thứ tư, 03/07/2019, 06:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Để tiếp tục nâng cao vị trí xếp hạng 3 bộ chỉ số cải cách hành chính, UBND TP sẽ nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND TP cũng sẽ tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra các hành vi tham nhũng trong các hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân và giải quyết khiếu nại. tố cáo; tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND quận - huyện, trong đó mở rộng đến trưởng khu phố, ấp để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp.

UBND TP cũng sẽ khuyến khích các đơn vị vận tải kinh doanh sử dụng sàn giao dịch vận tải để làm giảm chiều xe chạy rỗng, giảm chi phí vận tải, đồng thời kết nối hiệu quả các phương tiện vận tải khác, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm để giảm chi phí quản lý, điều hành vận tải; khuyến khích kêu gọi xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế; bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh trường hợp dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các Chương trình chỉnh tranh và phát triển đô thị, giảm ngập nước và Chương trình giảm ùn tắc giao thông; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020” năm 2019 và 2020; tăng cường giải quyết tốt các vấn đề xã hội, vấn đề môi trường…

Tin mới hơn
Tin đã đưa