title Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 của Sở Công Thương
Thứ hai, 15/07/2019, 05:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, UBND TP đã giao Sở Công Thương báo cáo tình hình hoạt động của ngành thương mại TP giai đoạn 2016 – 2019; danh sách và kế hoạch khảo sát, điều tra đối với các doanh nghiệp dịch vụ ngành logistics cũng như báo cáo việc cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có thời gian 1 năm đối với vướng mắc của 22 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.

Cơ quan này cũng được giao trình UBND TP các kế hoạch, chương trình triển khai quy hoạch phát triển ngành thương mại TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trước ngày 15/7/2019; tham mưu Kế hoạch triển khai các chương trình xúc tiến thương mại “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan”, “Ngày hội hàng Việt Nam tại Úc” năm 2019 trong tháng 7; đồng thời đề xuất cách thức triển khai tạo sự đổi mới, đa dạng về sản phẩm.

Về công tác cải cách hành chính, Sở cần đẩy mạnh triển khai việc khảo sát, đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tập trung trong 3 khâu: nhận hồ sơ - quy trình xử lý hồ sơ - trả hồ sơ.

Tin mới hơn
Tin đã đưa