title Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số nội dung dự kiến trình HĐND TP vào cuối năm 2018
Thứ hai, 17/12/2018, 02:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TP vừa yêu cầu các sở-ngành liên quan sớm hoàn chỉnh các nội dung để kịp trình HĐND TP tại kỳ họp vào tháng 12 tới.


Theo đó, các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này gồm: Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ; Báo cáo đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 54 năm 2018; Báo cáo tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương của TP năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP; Báo cáo danh mục và kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP năm 2018.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ trình HĐND TP một số tờ trình về Báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2017, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 nguồn vốn ngân sách của TP; về thông qua quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B; danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP; chính sách đề bù, hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm; xin ý kiến Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực; Đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022; chính sách giảm học phí bậc THCS trên địa bàn TP; về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018; chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP năm 2018 (Đề án 404)…

TNN.

Tin mới hơn
Tin đã đưa