title CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Mua nhà chung cư thu nhập thấp
Thứ bảy, 13/10/2018, 18:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Mua nhà chung cư thu nhập thấp
Người gửi: Đỗ Thị Vi Email:
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh: 1986
Lĩnh vực: Hỏi đáp Đất đai Ngày gửi: 10/11/2011
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Nội dung:
Thông tin phản hồi
Người phản hồi: Văn phòng UBND thành phố
Trả lời: Hiện nay thàn phố đang tạm dừng việc đăng ký nhà ở thu nhập thấp. Bạn phải đợi cho đến khi có chủ trương mới
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 6269